Inspiracje z lekcji... Poezja humorystycznoperwersyjna.

R. T.

Co i o czym

Tu będą umieszczane całkiem bezsensowne dzieła naszej twórczości objęte prawami autorskimi.